top of page

Om Oss

Elektro Installatøren

Vi er et autorisert innen el-installasjon og EKOM (tele/data).

Vi utfører prosjekteringer, installasjoner og kontroller av alle typer el-anlegg innen industri, privatpersoner eller kunder innen offentligsektor.

Nyskapende og tidsriktig  

Med våre fagkunskaper setter vi fokus på nyskapende og tidsriktige løsninger. Vi legger vekt på å yte en høy grad av service og er opptatt av at du kan kunne stole på oss både når det gjelder at arbeidet vårt blir skikkelig utført og at

forskriftene blir nøye fulgt.

- Vi satser på et godt og varig forhold til alle kundene våre!
bottom of page